تاريخ : | | نویسنده : ساغر |

 

 

محل قرار دادن نظرات زیبای شما «عزیز دل »

 

 برچسب‌ها: نظرات زیبا

تاريخ : | | نویسنده : ساغر |

تاريخ : | | نویسنده : ساغر |

تاريخ : | | نویسنده : ساغر |

کاش می شد زندگی را هم عوض کرد٬


مثل «چایی» وقتی که سرد می شود…تاريخ : | | نویسنده : ساغر |

 

 

 

 

هرچه مغرور تر باشی تشنه ترند برای باتو بودن

 

 و هر چه دست نیافتنی  باشی بیشتر به دنبالت می آیند

 

اما امان از روزی که غروری نداشته باشی

 

و بی ریا به آنها محبت کنی

 

آنوقت تو را هیچوقت نمیبینند و ساده از کنارت عبور میکنند!!!تاريخ : | | نویسنده : ساغر |

سخته بگی سخته و کسی نباشه بگه چرا؟چته؟چی سخته؟نترس من هستم

سخته سختیاتو تنهایی به دوش بکشی .

 

 تاريخ : | | نویسنده : ساغر |
آن چیست که چشم دارد ولی نمیبیند ؟
پا دارد ولی حرکت نمیکند ؟
بال دارد ولی پرواز نمیکند ؟
نوک دارد ولی غذا نمیخورد ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
خو یکم فک کن
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پرنده ی مرده :)تاريخ : | | نویسنده : ساغر |

خدايا  آلودگي هاي آدمها از حد گذشته


دنيا رو چند روزي تعطيل نميكني ؟¿
تاريخ : | | نویسنده : ساغر |

لحظه ای در گذر ازخاطره ها ناخودآگاه دلم یاد تو کرد

 

 

خنده آمد به لبم شاد شدم

 

 

گویی از قید غم آزاد شدم

 

 

هر کجا هستی دوستدست حق همراهت

 

 تاريخ : | | نویسنده : ساغر |

میان مشغله هایم گم شده ام

 

 

اما

 

 

دلم برای هوایت همیشه بیکار است.

 

 

 تاريخ : | | نویسنده : ساغر |

هر گاه دلتنگ شدم یادت آرامم کرد

 

 

و هر وقت یادت کردم دلتنگت شدم.

 

 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تاريخ : | | نویسنده : ساغر |

بی بهانه در خاطرم هستی شاید معنی دوست داشتن همین باشد

 

 

گاهی خلوت کسی را باید شکست تا بداند به یادش هستی.

 

 تاريخ : | | نویسنده : ساغر |

با داشتن تو مرا به الماس ستارگان نیازی نیست

 

 

این را به آسمان بگو

 تاريخ : | | نویسنده : ساغر |

عاشق بهترین ها نباش

 

 

بهترین باش تا بهترین ها عاشق تو باشند.

 

 تاريخ : | | نویسنده : ساغر |

دست به صورتم نزن

 

میترسم بیفتد نقاب خندانی که بر چهره دارم

 

و بعد سیل اشکهایم تو را با خود ببرد

 

باز من بمانم و تنهایی...

 

 

 تاريخ : | | نویسنده : ساغر |

اگر باران ببارد باز می آیم درون کوچه امید

 

 

و از ترکیب دستانم برایت چتر می سازم

 

 

مبادا قطره ای باران بیازارد نگاه مهربانت را.

 

 تاريخ : | | نویسنده : ساغر |

خوبیهاست که باعث میشه آدما دلتنگ بشن

 

 

به خاطر همه خوبیات یه عالمه دلتنگم.

 

 تاريخ : | | نویسنده : ساغر |